+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU STRUČNOG ISPITA u Ministarstvu gospodarstva ŽZH
OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU STRUČNOG ISPITA u Ministarstvu gospodarstva ŽZH

OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU

STRUČNOG ISPITA u Ministarstvu gospodarstva ŽZH

Naziv tijela

 Ministarstvu gospodarstva ŽZH

Objava natječaja

Glasilo

Dnevni i Večernji list

Datum

11. siječnja 2019. godine.

01.

1. Stručni suradnik za javne nabave

Mjesto polaganja

Široki Brijeg (zgrada Županije)

Ulica i broj

Stjepana Radića 37 b)

Datum polaganja

26. 3. 2019. godine

Vrijeme polaganja

10,00 sati

Datum objave na web-u

18. 3. 2019. godine

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u točno određeno vrijeme, u protivnom smatrat će se da su odustali od učešća u natječajnoj proceduri.

O terminu održavanja usmenog dijela stručnog ispita – intervjua, kandidati će biti usmeno obaviješteni, isti dan, nakon održavanja pismenog dijela stručnog ispita i priopćavanja rezultata istog, čemu su dužni biti nazočni.

U skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

Kandidati s liste uspješnih biti će pismeno obaviješteni o postignutim rezultatima.

       

 

Popis literature na temelju koijh će se sastavljati pitanja za pismeni dio stručnog ispita

 

Pozicija/radno mjesto: Stručni suradnik za javne nabave

R.b.

Zakonski propisi

1.

ZAKON O JAVNIM NABAVAMA  ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14)

2.


ZAKON O UPRAVNOM POSTUPKU ("Službene novine  FBiH", broj: 2/98 i 48/99).

 

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.