+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije
Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije

 

Ivan Jurilj
Ravnatelj
Adresa:
Fra Didaka Buntića 14
88220 Široki Brijeg
Telefon: +387 39 703 100

Web: www.eui-zzh.ba

E-mail:  info@eui-zzh.ba


Ured za EU-integracije obavlja stručne poslove koji se odnose na:


 • koordinaciju izrade razvojne strategije i programiranje razvitka Županije Zapadnohercegovačke,

 • sudjelovanje u izradi strategija viših i nižih razina vlasti,

 • osiguranje usklađenosti proračunskog planiranja i programa javnih ulaganja s razvojnim
  prioritetima definiranim u strateškim dokumentima,

 • koordinacija izrade i provedbe projekata definiranih Strategijom sa županijskim ministarstvima, susjednim županijama i jedinicama lokalne samouprave,

 • koordinacija u procesu ocjenjivanja i izvještavanja o ostvarenju strategije s utvrđenim sustavom pokazatelja i vođenje baze podataka za praćenje provedbe strateških dokumenata Županije,

 • drugi poslovi iz područja planiranja i upravljanja razvitkom u procesu europskih integracija,

 • koordinacija aktivnosti, nadzor i izvještavanje o provedbi Sporazuma o stabilizaciji i
  pridruživanju, kao i drugih ugovornih obveza između Europske nije i Bosne i Hercegovine u nadležnosti Vlade Županije, županijskih ministarstava i drugih tijela županijske uprave,

 • koordinacija programa pomoći Europske unije kroz sudjelovanje u planiranju, dodjeli i praćenju provedbe programa pomoći Europske unije u nadležnosti Vlade Županije,

 • stručna pomoć u koordinaciji aktivnosti pri provedbi strateških dokumenata, kao izrada
  informacija, stručnih analiza i drugih materijala u procesu europskih integracija iz nadležnosti Vlade Županije,

 • koordinacija uključivanja jedinica lokalne samouprave u procesu razvojnog planiranja,

 • suradnja u pripremi razvojnih politika i projekata javnih investicija posebno onih koji
  omogućavaju primjenu usvojenih razvojnih strategija,

 • obavlja i druge srodne poslove iz oblasti europskih integracija.

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.