+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | Stručna služba Vlade Županije Zapadnohercegovačke
Stručna služba Vlade Županije Zapadnohercegovačke

Stručna služba Vlade Županije ZapadnohercegovačkeAdresa:
Stjepana Radića 37b
88220 Široki Brijeg
Telefon: +387 39 705 801
+387 39 705 658
+387 39 705 661
Fax: +387 39 705 800
mail: strucna.sluzba@vladazzh.com


Tajnik Vlade pomaže predsjedniku u pripremanju sjednica Vlade, brine se o pravodobnom pripremanju i dostavljanju materijala potrebnih za rad Vlade i njenih radnih tijela, pomaže predsjedniku u obavljanju njegovih prava i dužnosti u svezi izvršenja zaključaka Vlade, osigurava pomoć i suradnju stručnih i drugih službi Vlade radnim tijelima Vlade, neposredno skrbi o pravovremenoj dostavi Skupštini nacrta i prijedloga zakona i drugih akata koje utvrdi Vlada, odgovara za zakonit i učinkovit rad Stručne službe Vlade kojom neposredno rukovodi, ima u odnosu na Stručnu službu Vlade položaj dužnosnika koji rukovodi radom županijskog ministarstva, županijske uprave ili upravne organizacije te obavlja i druge poslove koje mu povjeri Vlada i predsjednik.

Stručna služba Vlade obavlja poslove koji se odnose na: pripremanje i organiziranje sjednica Vlade i njenih radnih tijela, pripremanje programa rada i zaključaka Vlade, davanje stručnih mišljenja Vladi i njenim radnim tijelima, pripremanje akata i materijala na zahtjev Vlade, osiguravanje dokumentacijskih materijala i podataka za rad Vlade i njenih radnih tijela, obavljanje tehničkih, administrativnih i drugih poslova Vlade i njenih radnih tijela i članova Vlade, te obavljanje i drugih poslova za potrebe Vlade i njenih radnih tijela. Poslovi i zadaci Stručne službe obavljaju se u sklopu dvije temeljne ustrojbene jedinice: Odjel za pripremanje i realiziranje sjednica Vlade i opće pravne poslove i Odjel za opće i zajedničke poslove.

Odjel za opće i zajedničke poslove


Filma Galić

Pomoćnik tajnika Vlade za opće i zajedničke poslove

Adresa:
Stjepana Radića 37b
88220 Široki Brijeg
Telefon: +387 39 705 801
+387 39 705 658
+387 39 705 661
Fax: +387 39 705 800


®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.