+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | Zabrana organiziranja i održavanja društvenih, sportskih, kulturnih, vjerskih i drugih skupova
Zabrana organiziranja i održavanja društvenih, sportskih, kulturnih, vjerskih i drugih skupova
Objavljeno: 23.3.2020. 10:38:00 Autor: administrator
Zabrana okupljanja više od 10 osoba.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

Broj: 14-05-44-43-1/20
Grude, 21. ožujka 2020. godine

Na temelju čl. 108. i 134. st. (4), u vezi s čl. 44. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, broj: 39/03, 22/06 i 43/10), čl. 29. Pravilnika o načinu rada i funkcioniranja stožera i povjerenika civilne zaštite („Službene novine Federacije BiH“, broj: 77/06, 5/07 i 32/14), čl. 3. Uredbe o formiranju Županijskog stožera civilne zaštite („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/11 i 4/17) i čl. 17. Poslovnika o radu Županijskog stožera civilne zaštite, broj: 14-05-44-24/19 od 14.02.2019. godine i Odluke Vlade Županije Zapadnohercegovačke o proglašenju nesreće prouzrokovane opasnošću od pojave koronavirusa (COVID-19) na području Županije Zapadnohercegovačke, broj: 01-287-1/20-46 od 18.03.2020. godine, Županijski stožer civilne zaštite na 5. izvanrednoj sjednici održanoj 21. ožujka 2020. godine, donosi


ZAPOVIJED


1. Zapovijeda se zabrana organiziranja i održavanja društvenih, sportskih, kulturnih, vjerskih i drugih skupova, na kojima bi se okupilo više od 10 osoba.
2. Za provođenje ove Zapovijedi zadužuje se Ministarstvo unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke.
3. Ova Zapovijed primjenjuje se i stupa na snagu danom donošenja te vrijedi do 31.03.2020. godine.


ZAPOVJEDNIK STOŽERA
Zdenko Ćosić


®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.