+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | Vlada usvojila Strategiju Županije Zapadnohercegovačke za borbu protiv korupcije za razdoblje od 2022. do 2024. godine i Akcijski plan za provedbu Strategije
Vlada usvojila Strategiju Županije Zapadnohercegovačke za borbu protiv korupcije za razdoblje od 2022. do 2024. godine i Akcijski plan za provedbu Strategije
Objavljeno: 21.7.2022. 15:32:00 Autor: administrator
Priopćenje sa 132. sjednice Vlade.

Na današnjoj sjednici Vlada je donijela Odluku o usvajanju Strategije Županije Zapadnohercegovačke za borbu protiv korupcije za razdoblje od 2022. do 2024. godine i Akcijskog plana za provedbu Strategije Županije Zapadnohrcegovačke za borbu protiv korupcije za razdoblje od 2022. do 2024. godine, a koju je izradilo Povjerenstvo za sprječavanje korupcije u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

Usvajanjem ove Strategije i Akcijskog plana Vlada Županije Zapadnohercegovačka nastavila je proces započet još 2017. godine te time pokazala svoju opredijeljenost za sustavnu prevenciju i borbu protiv korupcije u Županiji.

Strategija i Akcijski plan usmjereni su prema najvišim strateškim mjerama koje se odnose na područje prevencije, otkrivanja, procesuiranja, koordiniranja, represije, poboljšavanja zakonodavnog okvira, povećanja kapaciteta institucija, obuka i podizanja javne potpore za borbu protiv korupcije, čime će se poboljšati  kvaliteta života građana u Županiji.

Osnovni strateški ciljevi su: uspostavljanje i jačanje institucionalnih kapaciteta, normativnog i strateškog okvira; razvijanje, promoviranje i provedbe preventivne aktivnosti u javnom i privatnom sektoru; unaprjeđenje institucionalnog i normativnog okvira te uključivanje cjelokupnog društva u borbi protiv korupcije. Strateški ciljevi su u svojim općim načelima usklađeni sa Strategijom za borbu protiv korupcije Bosne i Hercegovine za razdoblje od 2021. do 2024. godine.

Vlada je utvrdila tekst Odluke o nabavi-kupovini nekretnine u Ljubuškom označene kao k.č. 3636/5 k.o. Ljubuški i uputila je u skupštinsku proceduru.

Donesena je i Odluka o korištenju sredstava „Kapitalni izdatci-nabava osnovnih sredstava“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu.

Vlada je donijela i Odluku o utvrđivanju visine i načinu isplate naknade za korištenje godišnjeg odmora (regres) za 2022. godinu. Po ovoj Odluci korisnici Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu za svoje uposlenike koji su ostvarili pravo na naknadu za korištenje godišnjeg odmora za 2022. godinu, obračunat će naknadu za korištenje godišnjeg odmora u iznosu od 50% prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji BiH u posljednja tri mjeseca, prema posljednjim objavljenim podatcima Federalnog zavoda za statistiku.

Također, Vlada je donijela i Odluku o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Ureda predsjednika Vlade Županije Zapadnohercegovačke; Odluku o davanju suglasnosti na Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Županijskog suda u Širokom Brijegu.; Odluku o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke.

Vlada je donijela Odluku o Programu zapošljavanja vježbenika u 2022. godini u županijskim tijelima uprave, županijskim upravnim organizacijama i drugim službama i tijelima Županije Zapadnohercegovačke. Ovom Odlukom utvrđen je Program zapošljavanja vježbenika u 2022. godini u županijskim tijelima uprave, županijskim upravnim organizacijama i drugim službama kako bi se što većem broju mladih  osoba omogućilo osposobljavanje za rad u struci i stjecanje prvog iskustva u zvanju. Planirano je zaposliti 30 vježbenika s višom stručnom spremom uz korištenje sredstava Federalnog zavoda za zapošljavanje.

Usvajanjem Odluke o Programu zapošljavanja vježbenika srednje i visoke stručne spreme za 2022. godinu u županijskim tijelima uprave, županijskim upravnim organizacijama i drugim službama i tijelima Županije Zapadnohercegovačke utvrđen je Program zapošljavanja vježbenika srednje i visoke stručne spreme  za 2022. godinu, koji će se u cijelosti financirati   iz Proračuna Županije Zapadnohercegovačke. Ukupan broj vježbenika koji se planira zaposliti je pet, od čega tri vježbenika sa srednjom stručnom spremom i dva vježbenika sa visokom stručnom spremom.

Donesena je i Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje.

Na koncu sjednice Vlada je usvojila Izvješće o radu Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke za 2021.godinu i Izvješće o radu Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke za 2021.godinu.

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.