+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | Priopćenje za javnost sa 144. sjednice Vlade
Priopćenje za javnost sa 144. sjednice Vlade
Objavljeno: 30.12.2022. 14:41:00 Autor: administrator

Na 144. sjednici Vlade Županije Zapadnohercegovačke, koja je održana 22. prosinca 2022. godine, Vlada je donijela Odluku o izmjenama Odluke o donošenju Programa utroška sredstava „Tekući prijenosi za zaštitu okoliša“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu;
Odluku o davanju suglasnosti na Financijski plan Javne ustanove Ceste Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu i procjenu Financijskog plana za 2024. i 2025. godinu;
Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o izvršavanju Financijskog plana Javne ustanove Ceste Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu;
Odluku o odobravanju jednokratne novčane pomoći uposlenicima svih proračunskih korisnika u Županiji Zapadnohercegovačkoj, kojom se odobrava isplata jednokratne novčane pomoći u iznosu od 1.000,00 KM uposlenicima svih proračunskih korisnika kao vid dodatne podrške uposlenima uslijed rasta indeksa potrošačkih cijena;
Odluku o dodjeli koncesije Gospodarskom društvu INOVACIJE d. o. o. Ljubuški za izgradnju i korištenje fotonaponske elektrane „KRAVICE 2“ na lokaciji Studenci, grad Ljubuški;
Odluku o dodjeli koncesije Gospodarskom društvu MET Consulting d. o. o. Široki Brijeg za izgradnju i korištenje fotonaponske elektrane „Zvizdan“ na lokaciji Cerno, grad Ljubuški;
Odluku o dodjeli koncesije Gospodarskom društvu INOVACIJE d. o. o. Ljubuški za izgradnju i korištenje fotonaponske elektrane „KRAVICE 1“ na lokaciji Studenci, grad Ljubuški;
Odluku o odobravanju isplate sredstava za poboljšanje kvalitete zdravstvenih usluga utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu u iznosu od 140.000,00 KM, i to: Domu zdravlja Široki Brijeg u iznosu od 40.000,00 KM, Domu zdravlja Ljubuški u iznosu od 40.000,00 KM, Domu zdravlja Grude u iznosu od 30.000,00 KM i Domu zdravlja Posušje u iznosu od 30.000,00 KM. Navedena sredstva su namijenjena za potporu unaprjeđenja kvalitete primarne zdravstvene zaštite, a ista bi uključivala edukaciju djelatnika, nabavku adekvatnih medicinskih uređaja i opreme, renoviranje odjela pedijatrije te, kao primarni cilj, uvođenje patronažne službe, što iziskuje i nabavu automobila za terenski rad;
Odluku o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu i procjenu plana za 2023. i 2024. godinu;
Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o izvršenju izmjena i dopuna Financijskog plana Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu;
Odluku o davanju suglasnosti na Financijski plan Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu i procjenu plana za 2024. i 2025. godinu;
Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o izvršenju Financijskog plana Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu;
Odluku o davanju suglasnosti na rebalans Financijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu;
Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o izvršenju rebalansa Financijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu;
Odluku o davanju suglasnosti na Financijski plan Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu i procjenu za 2024. i 2025. godinu;
Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o izvršenju Financijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu.

Također, Vlada je donijela Rješenje o imenovanju Glavnog popisnog povjerenstva Županije Zapadnohercegovačke;
zatim Rješenje o imenovanju Glavnog popisnog povjerenstva Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke;
Rješenje o imenovanju Glavnog popisnog povjerenstva Ministarstva pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke;
Rješenje o imenovanju Glavnog popisnog povjerenstva Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke;
Rješenje o imenovanju Glavnog popisnog povjerenstva za popis stalnih sredstava u obliku stvari, prava i razgraničenja i zaliha materijala, robe i sitnog inventara županijskih ministarstava i uprava te
Rješenje o imenovanju Povjerenstva za popis novčanih sredstava, donacijskih sredstava, plemenitih metala i vrijednosnih papira, potraživanja i plasmana, kratkoročnih i dugoročnih obveza, razgraničenja i kapitala Županije Zapadnohercegovačke.

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.