+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU STRUČNOG ISPITA Jedinstvenog tijela uprave i služba za upravu općine Posušje
OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU STRUČNOG ISPITA Jedinstvenog tijela uprave i služba za upravu općine Posušje

OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU

STRUČNOG ISPITA Jedinstvenog tijela uprave i služba za upravu općine Posušje

Naziv tijela

 Jedinstveno tijelo uprave i služba za upravu općine Posušje

Objava natječaja

Glasilo

Dnevni i Večernji list

Datum

22. veljače 2023. godine.

1.

2.

-          Pomoćnik načelnika za javne nabavke

 

-          Stručni suradnik za javne nabavke

Mjesto polaganja

Široki Brijeg (zgrada Županije)

Ulica i broj

Stjepana Radića 37 b)

Datum polaganja

06. 04. 2023. godine

Vrijeme polaganja

1.      09,00 sati

2.      11,00 sati

Datum objave na web-u

30. 03. 2023. godine

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u točno određeno vrijeme, u protivnom smatrat će se da su odustali od učešća u natječajnoj proceduri.

O terminu održavanja usmenog dijela stručnog ispita – intervjua, kandidati će biti usmeno obaviješteni, isti dan, nakon održavanja pismenog dijela stručnog ispita i priopćavanja rezultata istog, čemu su dužni biti nazočni.

U skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

Kandidati s liste uspješnih biti će pismeno obaviješteni o postignutim rezultatima.

       

 

Popis literature na temelju koijh će se sastavljati pitanja za pismeni dio stručnog ispita:

Pozicija/radno mjesto: Pomoćnik načelnika za javne nabavke - 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme.

R.b.

Naziv zakona

1.

Zakon o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH “, broj: 39/14, 59/22)

2.

Naputak za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik BiH “, broj: 90/14)

3.

Zakon o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/08, 7/09, 8/12 i 8/13)

4.

Zakon o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15 i 102/15)

 

 

 

Pozicija/radno mjesto: Stručni suradnik za javne nabavke

R.b.

Naziv zakona

1.

Zakon o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH “, broj: 39/14, 59/22)

2.

Naputak za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik BiH “, broj: 90/14)

3.

Zakon o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/08, 7/09, 8/12 i 8/13)

4.

Zakon o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15 i 102/15)

 

 

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.