+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU STRUČNOG ISPITA Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke
OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU STRUČNOG ISPITA Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke

OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU

STRUČNOG ISPITA Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke

Naziv tijela

 Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke

Objava natječaja

Glasilo

Dnevni i Večernji list

Datum

22. veljače 2023. godine.

 

24. 04. 2023. godine

-          Stručni suradnik za prometnu edukaciju

25. 04. 2023. godine

-          Stručni suradnik za razvoj športa

-          Pomoćnik rukovoditelja tijela državne službe za računovodstvene poslove

-          Stručni suradnik za informiranje

26. 04. 2023. godine

-          Stručni suradnik za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje

-          Stručni suradnik za srednjoškolski odgoj i obrazovanje

-          Ravnatelj Zavoda za zaštitu kulturno-povijesne baštine

Mjesto polaganja

Široki Brijeg (zgrada Županije)

Ulica i broj

Stjepana Radića 37 b)

Datum polaganja

 

24. 04. 2023. godine

Vrijeme polaganja

10,00 sati

Datum polaganja

 

25. 04. 2023. godine

Vrijeme polaganja

10,00 sati

12,00 sati

14,00 sati

Datum polaganja

 

26. 04. 2023. godine

Vrijeme polaganja

10,00 sati

12,00 sati

14,00 sati

Datum objave na web-u

14. 04. 2023. godine

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u točno određeno vrijeme, u protivnom smatrat će se da su odustali od učešća u natječajnoj proceduri.

O terminu održavanja usmenog dijela stručnog ispita – intervjua, kandidati će biti usmeno obaviješteni, isti dan, nakon održavanja pismenog dijela stručnog ispita i priopćavanja rezultata istog, čemu su dužni biti nazočni.

U skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.Kandidati s liste uspješnih biti će pismeno obaviješteni o postignutim rezultatima.

       

 

Popis literature na temelju koijh će se sastavljati pitanja za pismeni dio stručnog ispita:

Pozicija/radno mjesto:Stručni suradnik za prometnu edukaciju

R.b.

Zakonski i podzakonski propisi

1.

Zakon o sigurnosti prometa na cestama u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“ broj:17/14),

2.

Zakon o upravnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj: 2/98 i 48/99),

3.

Pravilnik o načinu i uvjetima organiziranja ispita za vozača motornih vozila („Službeni glasnik BiH“ broj: 46/12),

4.

Pravilnik o osposobljavanju za vozača motornih vozila („Službeni glasnik BiH“, broj: 46/12, 12/18, 74/18 i 16/21),

5.

Pravilnik o uvjetima i načinu za dobivanje licence („Službeni glasnih BiH“, broj:12/07, 41/07 i 13/13)

6.

Jedinstvena pravila za izradu pravnih propisa u tijelima uprave u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:12/11).

 

Pozicija/ radno mjesto: Stručni suradnik za razvoj športa

R.b.

Zakonski i podzakonski propisi

1.

Zakon o športu (“Narodne novine  Županije Zapadnohercegovačke” broj:19/09),

2.

Zakon o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke” broj:16/08,7/09, 8/12 i 8/13),

3.

Zakon o upravnom postupku (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj:2/98, 48/99 i 61/22)

4.

Zakon o namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj (Pročišćeni tekst) (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke” broj:6/21),

5.

Zakon o radu (“Narodne novine  Županije Zapadnohercegovačke” broj:11/17),

6.

Zakon o udrugama i fondacijama ( “Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj:45/02)

 

Pozicija/radno mjesto: Pomoćnik rukovoditelja tijela državne službe za računovodstvene poslove

R.b.

Zakonski i podzakonski propisi

1.

Proračun u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:4/23).

2.

Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj:39/14 i 59/22).

3.

Zakon o izvršenju Proračunima u Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:4/23).

4.

Jedinstvena pravila za izraadu pravnih propisa u tijelima uprave u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:12/11).

5.

Zakon o upravnom postupku Federacije Bosne  i Hercegvine („Službene novine FBiH“, broj:02/98, 48/99 i 61/22).

6.

Zakon o računovodstvu i reviziji Federacije BiH „(Služene novine FBIH“ broj:15/21)

 

Pozicija/ radno mjesto: Stručni suradnik za informiranje

R.b.

Zakonski i podzakonski propisi

1.

Zakon o javnom priopćavanju („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:7/98)

2.

Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj:48/11)

3.

Zakon o upravnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj: 2/98, 48/99 i 61/22)

4.

Jedinstvena pravila za izradu pravnih propisa u tijelima uprave u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:12/11)

5.

Pravilnik o sadržaju i načinu obavljanja uredskog poslovanja u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:1/21)

 

Pozicija/ radno mjesto: Stručni suradnik za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje

R.b.

Zakonski i podzakonski propisi

1.

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj školi („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:20/17)

2.

Zakon o obrazovanju odraslih („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:17/15

3.

Zakon o upravnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj: 2/98, 48/99 i 61/22)

4.

Pravilnik o postupku utvrđivanja uvjeta, sadržaju i načinu vođenja registra osnovnih škola („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:12/18)

5.

Pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:1/09)

6.

Pravilnik o odgoju i obrazovanju djece s posebnim potrebama u osnovnim i srednjim školama („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:8/06)

 

Pozicija/ radno mjesto: Stručni suradnik za srednjoškolski odgoj i obrazovanje

R.b.

Zakonski i podzakonski propisi

1.

Zakon o odgoju i obrazovanju u srednjoj školi („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:20/17)

2.

Zakon o srednjem strukovnom obrazovanju i obuci („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:22/13)

3.

Zakon o obrazovanju odraslih („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:17/15),

4.

Zakon o upravnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj: 2/98, 48/99 i 61/22)

5.

Pravilnik o postupku utvrđivanja uvjeta, sadržaju i načinu vođenja registra srednjih škola („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:12/18)

6.

Pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:1/09)

7.

Pravilnik o odgoju i obrazovanju djece s posebnim potrebama u osnovnim i srednjim školama („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:8/06)

 

 

Pozicija/radno mjesto: Rukovoditelj Zavoda za zaštitu kulturno-povijesne baštine

 

R.b.

Zakonski i podzakonski propisi

1.

Zakon o zaštiti i korištenju kulturno-povijesne i prirodne baštine („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“ broj: 6/99)

2.

Zakon o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 16/08, 7/09, 8/12 i 8/13)

3.

Zakon o namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 16/08, 14/13 i 6/20 – prečišćeni tekst)

 

4.

Zakon o organizaciji tijela uprave u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“ broj: 9/06 i 6/20)

 

5.

Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", broj: 2/98 i 48/99)

6.

Jedinstvena pravila za izradu pravnih propisa u tijelima državne službe („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 12/11)

 

 

 

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.