+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU STRUČNOG ISPITA Jedinstvenog tijela uprave općine Grude
OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU STRUČNOG ISPITA Jedinstvenog tijela uprave općine Grude

OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU

STRUČNOG ISPITA Jedinstvenog tijela uprave općine Grude

Naziv tijela

Jedinstveno tijelo uprave općine Grude

Objava natječaja

Glasilo

Dnevni i Večernji list

Datum

23. veljače 2023. godine.

Pozicija 1.

Pozicija 2.

- Stručni suradnik za organizaciju mjera zaštite i spašavanja

- Stručni suradnik za informiranje, odnose s javnošću i mlade

Mjesto polaganja

Široki Brijeg (zgrada Županije)

Ulica i broj

Stjepana Radića 37 b)

Datum polaganja

12. 05. 2023. godine

Vrijeme polaganja

Pozicija 1. u 10,00 sati

Pozicija 2. u 12,00 sati

Datum objave na web-u

04. 05. 2023. godine

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u točno određeno vrijeme, u protivnom smatrat će se da su odustali od učešća u natječajnoj proceduri.

O terminu održavanja usmenog dijela stručnog ispita – intervjua, kandidati će biti usmeno obaviješteni, isti dan, nakon održavanja pismenog dijela stručnog ispita i priopćavanja rezultata istog, čemu su dužni biti nazočni.

U skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

Kandidati s liste uspješnih biti će pismeno obaviješteni o postignutim rezultatima.

       

 

Popis literature na temelju koijh će se sastavljati pitanja za pismeni dio stručnog ispita:

Pozicija/radno mjesto: Stručni suradnik za organizaciju mjera zaštite i spašavanja

 

R.b.

Naziv zakona

1.

- Zakon o upravnom postupku ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 2/98, 48/99 i 61/22);

 

2.

- Zakon o lokalnoj samoupravi Županije Zapadnohercegovačke ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 3/09, 18/11 i 11/17);

3.

- Zakon o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 16/08, 7/09, 8/12 i 8/13);

4.

- Zakon o namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj (Pročišćeni tekst) ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke, broj: 6/21);

5.

- Zakon o organizaciji tijela uprave u Županiji Zapadnohercegovačkoj (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj:  9/06 i 6/20);

6.

- Pravilnik o sadržaju i načinu obavljanja uredskog poslovanja u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 1/21);

 

7.

- Etički kodeks za državne službenike u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 11/09);

8.

- Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 23/20).

 

Pozicija/radno mjesto: Stručni suradnik za informiranje, odnose s javnošću i mlade

R.b.

Naziv zakona

1.

Zakon o upravnom postupku ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 2/98, 48/99 i 61/22);

2.

Zakon o lokalnoj samoupravi Županije Zapadnohercegovačke ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 3/09, 18/11 i 11/17);

3.

Zakon o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 16/08, 7/09, 8/12 i 8/13);

4.

Zakon o namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj (Pročišćeni tekst) ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke, broj: 6/21);

5.

Zakon o organizaciji tijela uprave u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 9/06 i 6/20);

6.

- Pravilnik o sadržaju i načinu obavljanja uredskog poslovanja u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 1/21);

 

7.

- Etički kodeks za državne službenike u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 11/09);

 

8.

Zakon o slobodnom pristupu informacijama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj:32/01 i 48/11).

 

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.