+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | Priopćenje za javnost sa 17. sjednice Vlade
Priopćenje za javnost sa 17. sjednice Vlade
Objavljeno: 14.9.2023. 14:25:00 Autor: administrator
U četvrtak 14. rujna 2023. godine, pod predsjedavanjem predsjednika Vlade Predraga Čovića, u Širokom Brijegu je održana 17. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Donesen Program javnih investicija Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2024. – 2026. godine


Na današnjoj sjednici Vlada je donijela Odluku o raspisivanju i provedbi Javnog oglasa za izbor i imenovanje Upravnog vijeća Doma zdravlja Ljubuški, zbog isteka mandata dosadašnjim članovima;


Odluku o dodjeli koncesije gospodarskom društvu M. R. M. export-import d. o. o. Ljubuški za izgradnju i korištenje fotonaponske elektrane „M. R. M.“ na lokaciji Cerno, grad Ljubuški;


Odluku o donošenju Programa javnih investicija Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2024. – 2026. godine. Program javnih investicija je trogodišnji dokument koji sadrži pregled ulaganja u projekte s podacima o ukupno potrebnim, nedostajućim i utrošenim sredstvima te sredstvima planiranim za financiranje projekata iz proračuna, kredita, donacija i/ili drugih izvora za godine na koje se dokument odnosi i na razdoblje nakon toga. Nakon donošenja odluke Vlade, Ministarstvo gospodarstva šalje Program javnih investicija ŽZH za razdoblje 2024. – 2026. godine Federalnom ministarstvu financija na daljnje postupanje. Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke ima 3 kandidirana projekta, Grad Široki Brijeg ima 2 kandidirana projekta i 5 projekata u implementaciji, Grad Ljubuški ima 1 kandidirani projekt, Općina Posušje ima 2 kandidirana projekta i 3 projekta u implementaciji, dok Općina Grude ima 3 projekta u implementaciji.


Odluku o davanju suglasnosti za jednokratni raskid Ugovora o zakupu šumskog zemljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k. č. broj 255/1 k. o. Ljuti Dolac, Široki Brijeg.


Poboljšanje kvalitete zdravstvenih usluga u domovima zdravlja na području Županije Zapadnohercegovačke

Odluku o odobravanju isplate sredstava za poboljšanje kvalitete zdravstvenih usluga utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu. Ovom Odlukom se iz Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu odobrava isplata sredstava u navedene svrhe u iznosu od 179.500,00 KM domovima zdravlja Županije Zapadnohercegovačke, i to: Domu zdravlja Široki Brijeg iznos od 50.000,00 KM, Domu zdravlja Ljubuški iznos od 28.500,00 KM, Domu zdravlja Grude iznos od 52.000,00 KM te Domu zdravlja Posušje iznos od 49.000,00 KM. Potpora unaprjeđenja kvalitete primarne zdravstvene zaštite uključuje edukaciju djelatnika, nabavku adekvatnih medicinskih uređaja i opreme te kao primarni cilj, uvođenje patronažne službe, što ujedno iziskuje i nabavu automobila za terenski rad.

 

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.