+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | Najava 22. sjednice Vlade
Najava 22. sjednice Vlade
Objavljeno: 14.11.2023. 13:50:00 Autor: administrator
U petak 17. studenoga 2023. godine održat će se 22. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

U petak 17. studenoga 2023. godine, s početkom u 13.ᴼᴼ sati, održat će se 22. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke. Sjednica će se održati u dvorani za sastanke Vlade Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu.


Dnevni red:

1. Izvod iz Zapisnika sa 20. i 21. sjednice Vlade Županije Zapadnohercegovačke
2. Periodično Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2023. godine
3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Rebalans Financijskog plana Javne ustanove Ceste Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu i procjene Financijskog plana za 2024. i 2025. godinu
4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izvršavanju Rebalansa Financijskog plana Javne ustanove Ceste Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu
5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije gospodarskom društvu Filsonići d.o.o. Ljubuški za izgradnju i korištenje fotonaponske elektrane „T&M SUN“ na lokaciji Hrašljani, Grad Ljubuški
6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o zasnivanju prava služnosti puta na šumskom zemljištu u državnom vlasništvu kroz parcelu označenu kao k. č. broj 6103/1 k. o. Konjsko Bare, Posušje
7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o zakupu šumskog zemljišta u državnom vlasništvu poradi postavljanja objekta bazne stanice mobilne telefonije na dijelu parcele označene kao k. č. broj 6103/1 k.o. Konjsko Bare, Posušje
8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za jednostrani raskid Ugovora o zakupu šumskog zemljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k. č. broj 2935/1 k. o. Biograci i dijelu k. č. broj 255/1 k. o. Ljuti Dolac, Široki Brijeg
9. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za jednostrani raskid Ugovora o zakupu šumskog zemljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k. č. broj 2994/1 k. o. Kočerin i dijelu k. č. broj 1341 k. o. Ljubotići, Široki Brijeg
10. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Županijskog suda Široki Brijeg
11. Godišnje izvješće o razvoju s Izvješćem o provedbi Strategije za 2022. godinu
12. Tekuća pitanja.

 

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.