+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | Priopćenje za javnost sa 40. sjednice Vlade
Priopćenje za javnost sa 40. sjednice Vlade
Objavljeno: 19.6.2024. 14:12:00 Autor: administrator
U srijedu 19. lipnja 2024. godine, pod predsjedavanjem predsjednika Vlade Predraga Čovića, u Širokom Brijegu je održana 40. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Na današnjoj sjednici Vlada je utvrdila tekst Nacrta Zakona o udrugama u Županiji Zapadnohercegovačkoj, te ga uputila u daljnju skupštinsku proceduru, s prijedlogom Vlade za održavanje javne rasprave o istom.

Usvojen Dokument okvirnog proračuna za razdoblje 2025.- 2027. godine
Vlada Županije Zapadnohercegovačke usvojila je Dokument okvirnog proračuna za razdoblje 2025.- 2027. godine i poslala ga Skupštini Županije Zapadnohercegovačke.

Uredba donesena na sjednici Vlade
Vlada je donijela Uredbu o kriterijima za procjenu vrijednosti oduzete imovine.

Odluke donesene na sjednici Vlade
Vlada je donijela Odluku o odobravanju isplate sredstava Edukacijsko – rehabilitacijskom centru za djecu, mlade i odrasle osobe Bučine Ljubuški utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu. Ovom Odlukom odobrava se isplata sredstava u iznosu od 75.000,00 KM za potporu rada navedene ustanove.
Odluku o isplati sredstava s pozicije „Tekući prijenosi knjižnicama“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu, kojom se odobrava isplata u ukupnom iznosu od 120.000,00 KM. Navedena sredstva se raspodjeljuju u iznosu po 30.000,00 KM, u svrhu sufinanciranja djelatnosti za koju su osnovane, sljedećim javnim ustanovama: Javna ustanova Narodna knjižnica Široki Brijeg, Javna ustanova Narodna knjižnica Posušje, Javna ustanova „Kulturno – športski centar“ Ljubuški i Javna ustanova „Kulturni dom Antun Branko Šimić“ Grude
Odluku o programu zapošljavanja vježbenika u 2024. godini u županijskim tijelima uprave, županijskim upravnim organizacijama i drugim službama i tijelima Županije Zapadnohercegovačke. Razlog za donošenje ove Odluke je potreba da se što većem broju mladih osoba omogući osposobljavanje za rad u struci i stjecanje prvog radnog iskustva u zvanju za koje su se školovale, te na taj način poboljša njihova konkurentnost i integracija na tržištu rada. Uz korištenje sredstava Federalnog zavoda za zapošljavanje, ovom Odlukom planira se i sufinanciranje plaća vježbenika u iznosu od 80% od osnovne plaće u tijelima uprave Županije Zapadnohercegovačke, kao i korištenje ostalih prava iz radnog odnosa za vrijeme trajanja vježbeničkog staža.
Odluku o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečne egzistencijalne naknade razvojačenim braniteljima za razdoblje srpanj – prosinac 2024. godine, kojom se utvrđuje da će se za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade u navedenom razdoblju i dalje primjenjivati koeficijent 1,40.
Odluku o programu utroška sredstava „Tekući prijenosi za šport „ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu. Visina sredstava utvrđenih ovim Programom iznosi 1.200.000,00 KM.
Odluku o programu utroška sredstava „Tekući prijenosi za programe kulture „ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu. Visina sredstava utvrđenih ovim programom iznosi 400.000,00 KM.
Odluku o korištenju sredstava „Kapitalni izdaci – nabava udžbenika“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu. Ovom Odlukom se odobrava korištenje sredstava, za nabavu radnih materijala za učenike prvih razreda osnovnih škola, udžbenika za drugi , treći, četvrti, peti i šesti razred osnovnih škola, te udžbenika koji budu nedostajali u odnosu na učenike od sedmog do devetog razreda osnovnih škola na području Županije Zapadnohercegovačke.
Odluku o utvrđivanju visine i načina isplate naknade za korištenje godišnjeg odmora (regresa) za 2024. godinu. Korisnici Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu za svoje uposlenike koji su ostvarili pravo na naknadu za korištenje godišnjeg odmora (regres) u iznosu od 50% od prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine u posljednja tri mjeseca, prema posljednjim objavljenim podacima Federalnog zavoda za statistiku.
Odluku o raspisivanju i provedbi Javnog natječaja za izbor i imenovanje člana Upravnog vijeća Javne ustanove Zavod za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke;
Odluku o raspisivanju i provedbi Javnog natječaja za izbor i imenovanje člana Upravnog vijeća Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje;
Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o dopuni Odluke o osnivanju Srednje strukovne škole Posušje. Općinsko vijeće Posušje donijelo je 29. travnja 2024. godine Odluku o dopuni Odluke o osnivanju Srednje strukovne škole Posušje, kojom se u navedenoj školi uvodi zanimanje mehatroničar, u trajanju od četiri godine.
Odluku o davanju suglasnosti na Zaključak o davanju suglasnosti na uvođenje novih zanimanja u Srednjoj školi „Antun Branko Šimić“ Grude. Općinsko vijeće Grude donijelo je 9. svibnja 2024. godine Zaključak o davanju suglasnosti na uvođenje novih zanimanja, kojim se u navedenoj školi uvode zanimanja CNC operater u trajanju od tri školske godine i tehničar za mehatroniku u trajanju od četiri školske godine.
Odluku o davanju suglasnosti na Rješenje o davanju suglasnosti za uvođenje novih struka- zanimanja u Srednjoj strukovnoj školi Ruđera Boškovića Ljubuški. Gradsko vijeće Ljubuški donijelo je 7. lipnja 2024. godine Rješenje o davanju suglasnosti za uvođenje novih struka – zanimanja, kojim se u navedenoj školi uvode zanimanja krojač – šivač i CNC operater u trajanju od tri školske godine.

 

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.