+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi
Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi
Tomislav Pejić
ministar zdravstva rada i socijalne skrbi
Adresa:
Stjepana Radića bb
88340 Grude
Telefon: +387 39 661 675
Fax: +387 39 661 676
E-mail:
ministarstvo.zrss.zzh@tel.net.ba

Nadležnost Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi:

* Ministarstvo obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:
* zdravstvenu zaštitu pučanstva,
* ustroj rada i razvitak zdravstvene djelatnosti,
* praćenje zdravstvenih potreba pučanstva,
* osnivanje organizacija zdravstva,
* zdravstveno osiguranje,
* poslove uređenja radnih odnosa i zapošljavanja,
* ostvarivanje prava iz radnih odnosa,
* zaštitu na radu,
* mirovinsko-invalidsko osiguranje,
* socijalnu i dječju skrb,
* zaštitu civilnih žrtava rata,
* zaštitu obitelji i drugih poslova iz područja socijalne politike,
* djelatnost društvenih organizacija i udruga građana iz socijalno-humanitarnog područja, kao i druge poslove za koje je nadležno.

Ministarstvo obavlja i upravne poslove koji ne spadaju u djelokrug drugog županijskog tijela uprave.

Dokumenti/Zakoni:

* Zakon o zdravstvenoj zaštiti (“Narodne novine ŽZH”,broj:7/99);
* Zakon o radu (“Narodne novine ŽZH”,broj: 14/01);
* Zakon o socijalnoj Zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji s djecom (“Narodne novine ŽZH”,broj: 16/01, 11/02, 4/04 i 9/05).

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.