+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | Ministarstvo pravosuđa i uprave
Ministarstvo pravosuđa i uprave

Vjekoslav Lasić
ministar pravosuđa i uprave


Adresa:
Stjepana Radića 37b
88220 Široki Brijeg
Telefon: +387 39 703 234
Fax: +387 39 703 229

E-mail:
pravosude-uprava@mpiuzzh.com
Web:
www.mpiuzzh.com

Nadležnost Ministarstva pravosuđa i uprave:

Ministarstvo pravosuđa i uprave obavlja upravne i druge stručne poslove iz svoje nadležnosti koji se odnose na:

* nadzor nad obavljanjem poslova pravosudne uprave županijskih pravosudnih institucija,
* upravne i druge stručne poslove iz svoje nadležnosti koji se odnose na nadzor nad obavljanjem poslova uprave županijskih tijela uprave,
* upravne i druge stručne poslove iz svoje nadležnosti koji se odnose na nadzor nad obavljanjem poslova uprave općinskih službi za upravu,
* poslove stručnog osposobljavanja državnih službenika i namještenika i kadrovske popunjenosti Ministarstva sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu,
* osigurava materijalne uvjete za rad pravosudnih institucija i tijela županijske uprave,
* provodi aktivnosti vezane za izradu nacrta zakona i drugih propisa iz područja pravosuđa i uprave,
* poduzima potrebne radnje u smislu organizacije stručnog nadzora na provedbi zakona iz svog djelokruga rada kao i poslove registriranja udruga građana.

 

Dokumenti / Zakoni:

Županijski propisi:

* Ustav Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 1/96, 2/99, 14/00, 17/00, 1/03 i 10/04 );
* Zakon o Vladi Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“ broj: 10/04);
* Zakon o županijskim ministarstvima i drugim tijelima županijske uprave („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 9/04; 9/06, 13/07 i 5/08);
* Zakon o organizaciji tijela uprave u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 9/06);
* Zakon o pravobraniteljstvu u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 13/07);
* Zakon o lokalnoj samoupravi („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 2/99, 9/00, 5/03 i 10/04);
* Zakon o izvršenju sankcija u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 15/01);
* Zakon o županijskom tužiteljstvu Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 8/05);
* Zakon o županijskim upravnim pristojbama („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“ broj: 3/98,16/99, 14/01 i 7/04);
* Zakon o sudskim pristojbama („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 8/08);
* Zakon o prekršajima („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 6/96, 5/97, 10/99, 8/02, 1/06, 9/06);
* Zakon o arhivskoj građi („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“ broj: 18/99 i 9/06);
* Zakon o pečatu Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 1/96);
* Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 10/98);
* Uredba o načelima za utvrđivanje unutarnjeg ustrojstva županijskih tijela uprave i županijskih upravnih organizacija („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 9/07);
* Uredba o službenom sjedištu i broju notara u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 3/06 i 8/06);
* Uredba o uredskom poslovanju tijela uprave i službi za upravu u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 7/00);
* Uredba o načelima ustrojstva službi za upravu jedinica lokalne samouprave („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 10/00 i 11/00);
* Odluka o naknadama iz osnovnih materijalnih prava uposlenih kod korisnika Proračuna u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 3/01, 2/05, 3/06, 9/06 i 2/08);
* Odluka o signaturi akata Vlade Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 3/05 i 4/07);
* Pravilnik o poslovanju i vođenju evidencije u županijskom i općinskom pravobraniteljstvu („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 13/05);
* Naputak o radu pečatoreznice, način vođenja evidencije o otiscima pečata, načinu označavanja novih pečata koji se izrađuju umjesto nestalih pečata („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 4/97);
* Naputak o sadržaju obrasca izvještaja o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 2/99).

Federalni propisi:

* Zakon o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 29/03; 23/04; 39/04; 54/04; 67/05 i 8/06);
* Zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 49/05);
* Zakon o upravnom postupku („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 2/98 i 48/99);
* Zakon o upravnim sporovima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj: 9/05);
* Zakonu o udrugama i fondacijama („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02);
* Zakon o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 38/05 i 22/06);
* Zakon o plaćama i drugim naknadama sudaca i tužitelja u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 72/05);
* Zakon o izvršenju kaznenih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 44/98 i 42/99);
* Zakon o prekršajima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 31/06);
* Zakon o notarima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02);
* Uredba o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koji obavljaju državni službenici , uvjetima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 35/04);
* Zakon o načelima lokalne samouprave u F BiH („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 49/06);
* Uredba o dopunskim poslovima osnovne djelatnosti i poslovima pomoćne djelatnosti nadležnosti organa državne službe koji obavljaju namještenici („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 69/05);
* Uredba o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 72/04);
* Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja stručnog ispita namještenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 75/05).

Državni propisi:

* Zakon o visokom sudskom i tužiteljskom vijeću Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 25/04 i 93/05)

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.